Umělá inteligence pro učitele základních škol

Projekt

AI-teach – Umělá inteligence pro učitele základních škol je jednoletý projekt Partnerství pro spolupráci v oblasti školního vzdělávání (KA220-SCH) financovaný v rámci programu Erasmus+. 

Hlavním cílem projektu je zlepšit porozumění potenciálním výzvám a příležitostem souvisejícím s vhodným, odpovědným a interdisciplinárním využíváním nástrojů založených na umělé inteligenci v základním vzdělávání. Výsledky přispějí k inovaci postupů výuky a učení a usnadní přechod k digitální transformaci na základních školách.

Vhodným přístupem při navrhování, vývoji a využívání těchto technologií by jejich využití mohlo vytvořit příležitosti pro rozšíření a podporu rozvoje dětí různými způsoby se zaměřením na personalizované učení.

Cílem projektu je zlepšit kompetence učitelů základních škol v oblasti navrhování, zavádění a vyhodnocování efektivní výuky založené na umělé inteligenci, a to odpovědným a etickým způsobem.

Výsledky

AI Teach - Příručka pro učitele

Obsahuje sbírku online otevřených a bezplatných AI nástrojů pro použití ve výuce, Plány výuky a metodické poznámky pro učitele a vychovatele na základních školách.

Podpoří učitele v pochopení možností AI pro jejich didaktickou praxi, při tvorbě hodin a plánování aktivit založených na AI.

AI Teach - Vzdělávací mobilita

Jedná se o nadnárodní školení pro učitele zaměřené na seznámení se základními koncepty umělé inteligence a datové gramotnosti s důrazem na zodpovědné a etické využívání umělé inteligence ke zlepšení výuky žáků a na podporu učitelů.

Materiály k šíření

Novinky

Partneři

Institut „F.lli Trillini“ v Osimu tvoří 10 škol (4 mateřské školy, 4 základní školy a 2 střední školy), které se nacházejí v jižních a jihozápadních čtvrtích města a ve 4 vesnicích s počtem žáků přibližně 1250. Jedná se o školy pro praxi studentů navštěvujících dva studijní obory primární pedagogiky v regionu Marche: univerzity v Urbinu a Maceratě. Studenti jsou umisťováni do našich učeben, kde mohou vykonávat vzdělávací činnost, která je vede k získávání odborných dovedností v oboru za podpory učitelů, kteří působí jako referenční osoby.

Naše škola pokračuje v podpoře inkluze vytvářením kurikulárních i mimoškolních vzdělávacích kurzů s cílem odstranit nebo zastavit příčiny, které vedou k neúspěchu, také díky aktivní spolupráci rodin a stálému zapojení dalších vzdělávacích agentur v oblasti.

Learnable je komunita odborníků, která se již léta zabývá vývojem inovativních vzdělávacích postupů. Learnable se zaměřuje na podporu evropských studentů při získávání měkkých i tvrdých kompetencí, které lidem umožňují dosahovat jejich cílů v práci i v životě.

Learnable působí v různých odvětvích, jako je vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a příprava, školy a vysokoškolské vzdělávání, a podporuje inovativní vzdělávací metodiky v různých oblastech, jako jsou digitální inovace, inkluze, jazykové dovednosti, zelená ekonomika a podnikání. Komunita hledá inovativní řešení, aby bylo vzdělávání přístupné a inkluzivní.

Learnable podporuje zavádění inovativních vzdělávacích metodik zaměřených na zvýšení kvality nabídky vzdělávání a podporu přechodu ze školy do zaměstnání a zaměstnatelnosti účastníků vzdělávání.

Talent srl je italská vzdělávací společnost, která realizuje technologická a inovativní řešení pro didaktiku a vzdělávání, a to i pro osoby se zdravotním postižením. Nabízí především didaktické workshopy pro studenty a vzdělávací kurzy pro učitele a vychovatele. Vyvíjí také technologické produkty pro didaktické účely.

Talent hodlá propagovat digitální inovace v oblasti vzdělávání prostřednictvím webových stránek s názvem „Weturtle.org“. Jedná se o komunitu pro italské učitele a pedagogy, kde by mohli sdílet a nacházet didaktický obsah, zkušenosti a nápady. Na „Weturtle.org“ také mohou najít různé akademické obsahy o technologiích pro didaktiku, STEAM a další.

Nedávno TALENT vyvinul zcela novou službu pro studenty založenou na umělé inteligenci. Jmenuje se ASKLEA.ai a jedná se o digitálního tutora pro studenty, který pomáhá studentům v jejich didaktických procesech sokratovským způsobem, nikdy neposkytuje řešení, ale pomáhá studentům uvažovat nad postupem řešení cvičení nebo studiem nového předmětu apod.

Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB je vzdělávací a nezisková organizace. Organizace AKLUB byla založena v roce 1997 v České republice, ve městě Krnov. Organizace je v České republice respektována a vysoce ceněna za vzdělávací služby a za rozvoj vzdělávacích a integračních programů a produktů. Náš tým tvoří odborníci v oblasti vzdělávání, poradci, učitelé, školitelé a psychologové na jedné straně a projektoví manažeři a administrativní pracovníci na straně druhé.

AKLUB se pravidelně účastní národních i mezinárodních projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání, inovativní vzdělávací metody, koučink, e-learning, distanční vzdělávání, speciální metody pro poradenství, integrační programy apod. Výsledky těchto projektů jsou přímo zaváděny do praxe a pomáhají nám zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných našim cílovým skupinám. V naší práci se prolíná teoretický vývoj nových vzdělávacích nástrojů s jejich praktickou implementací do každodenní rutiny.

Mezinárodní základní škola inovativního vzdělávání v Lodži je soukromá škola, kde má každé dítě šanci na individuální rozvoj prostřednictvím objevování a rozvíjení svých schopností. Podporování dětské poznávací zvídavosti a vášně pro průzkum světa přispívá k tomu, že se sem děti chtějí každý den vracet a rády se učí.

Naše zařízení se specializuje na výuku polštiny jako cizího jazyka, protože mezi našimi žáky je mnoho dětí cizinců, kteří se rozhodli usadit v Polsku.

Společně se snažíme vytvořit atmosféru důvěry, sympatií a vzájemného respektu. S našimi studenty překonáváme bariéry efektivní komunikace, podporujeme je a připravujeme na uvědomělé a samostatné vzdělávání v budoucnosti.

Škola dbá na nejvyšší kvalitu didaktické a administrativní práce. Způsobilost a schopnosti našich učitelů zaručují naplnění předpokladů v učebním plánu. Učitelé neustále rozvíjejí své odborné dovednosti a rozšiřují si znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie a metodiky.

Přejít nahoru