Stosowanie sztucznej inteligencji przez nauczycieli szkół podstawowych

Projekt

AI-teach – Stosowanie sztucznej inteligencji przez nauczycieli szkół podstawowych to roczny projekt partnerski w zakresie współpracy w edukacji szkolnej (KA220-SCH) finansowany w ramach programu Erasmus+.  

Głównym celem projektu jest lepsze zrozumienie potencjalnych wyzwań i możliwości związanych z odpowiednim, odpowiedzialnym i interdyscyplinarnym wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w edukacji podstawowej. Wyniki projektu przyczynią się do wprowadzenia innowacyjnych praktyk nauczania i uczenia się oraz ułatwią przejście na transformację cyfrową w szkołach podstawowych.

Odpowiednie podejście do projektowania, rozwoju i wykorzystania tych technologii może stworzyć możliwości rozwoju i wspierania rozwoju dzieci na różne sposoby, z naciskiem na spersonalizowane uczenie się. 

Projekt ma na celu poprawę kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie projektowania, wdrażania i oceny skutecznego uczenia się opartego na sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Rezultaty

Podręcznik AI Teach

Podręcznik zawiera zbiór internetowych, otwartych i bezpłatnych narzędzi sztucznej inteligencji do wykorzystania w klasie, plany lekcji i wskazówki metodyczne dla nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych.

Podręcznik pomoże nauczycielom w zrozumieniu możliwości AI w ich praktyce dydaktycznej, tworzeniu lekcji i planowaniu działań opartych na AI.

Mobilność szkoleniowa AI Teach

Międzynarodowe szkolenie dla nauczycieli skupiające się na podstawowych pojęciach dotyczących sztucznej inteligencji i umiejętności korzystania z danych, z naciskiem na odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu poprawy uczenia się uczniów i wspierania nauczycieli.

Narzędzia i materiały do wykorzystania

News

Partnerzy

Instytut „F.lli Trillini” w Osimo składa się z 10 szkół (4 przedszkoli, 4 szkół podstawowych i 2 szkół średnich), zlokalizowanych w południowych i południowo-zachodnich dzielnicach miasta oraz w 4 wioskach z populacją szkolną około 1250 uczniów. Jest to ośrodek szkolny, w którym odbywają się praktyki studentów uczęszczających na dwa kierunki studiów w zakresie edukacji podstawowej w regionie Marche: na uniwersytetach w Urbino i Maceracie. Studenci są goszczeni w naszych salach lekcyjnych, gdzie mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe, które inicjują ich do zdobywania umiejętności zawodowych w tej dziedzinie, wspieranych przez nauczycieli-opiekunów, którzy działają jako punkt odniesienia.

Nasza szkoła nadal promuje integrację, tworząc zarówno programowe, jak i pozalekcyjne kursy szkoleniowe, aby usunąć lub powstrzymać przyczyny niepowodzeń, również poprzez aktywną współpracę rodzin i stałe zaangażowanie innych agencji edukacyjnych w okolicy.

Learnable to zespół ekspertów od lat pracujących nad rozwojem innowacyjnych praktyk edukacyjnych. Learnable koncentruje się na wspieraniu europejskich uczniów w zdobywaniu miękkich i twardych kompetencji, które umożliwiają im osiąganie celów zarówno w pracy, jak i w życiu. Learnable działa w różnych sektorach, takich jak edukacja dorosłych, kształcenie i szkolenie zawodowe, szkoły i szkolnictwo wyższe, promując innowacyjne metodologie edukacyjne w różnych dziedzinach, takich jak innowacje cyfrowe, integracja, umiejętności językowe, zielona gospodarka i przedsiębiorczość. Jej członkowie poszukują innowacyjnych rozwiązań, aby uczynić edukację dostępną i sprzyjającą włączeniu społecznemu.

Learnable wspiera wdrażanie innowacyjnych metodologii edukacyjnych mających na celu poprawę jakości oferty szkoleniowej oraz wspieranie przejścia od szkoły do pracy i zdolności do zatrudnienia osób uczących się.

Talent srl to włoska firma szkoleniowa, która wdraża technologiczne i innowacyjne rozwiązania w zakresie dydaktyki i edukacji, również w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Oferuje głównie warsztaty dydaktyczne dla studentów oraz kursy szkoleniowe dla nauczycieli i wychowawców. Opracowuje również produkty technologiczne do celów dydaktycznych.

Talent zamierza promować innowacje cyfrowe w dziedzinie edukacji za pośrednictwem strony internetowej o nazwie „Weturtle.org”. Jest to społeczność dla włoskich nauczycieli i edukatorów, gdzie mogą dzielić się i znajdować treści dydaktyczne, doświadczenia i pomysły. Na stronie „Weturtle.org” można również znaleźć różne treści akademickie dotyczące technologii w dydaktyce, STEAM i nie tylko.

Niedawno TALENT opracował zupełnie nową usługę dla studentów opartą na sztucznej inteligencji. Nazywa się ona ASKLEA.ai i jest cyfrowym opiekunem dla studentów, który pomaga im w procesach dydaktycznych w sposób sokratejski, nigdy nie podając rozwiązania, ale pomagając studentom w rozumowaniu procesu ćwiczenia lub studiowania nowego przedmiotu itp.

Centrum Edukacji i Doradztwa AKLUB jest organizacją edukacyjną i non-profit. Organizacja AKLUB została założona w 1997 roku w Czechach, w mieście Krnov. Organizacja jest szanowana i wysoko ceniona w Republice Czeskiej za usługi edukacyjne oraz opracowywanie programów i produktów edukacyjnych i integracyjnych. Nasz zespół składa się z profesjonalistów w dziedzinie edukacji, doradców, nauczycieli, trenerów i psychologów z jednej strony oraz kierowników projektów i personelu administracyjnego z drugiej strony.

AKLUB regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach koncentrujących się na uczeniu się przez całe życie, innowacyjnych metodach edukacyjnych, coachingu, e-learningu, kształceniu na odległość, specjalnych metodach doradztwa, programach integracyjnych itp. Wyniki tych projektów są bezpośrednio wdrażane w praktyce i pomagają nam podnosić jakość usług świadczonych naszym grupom docelowym. Nasza praca jest połączeniem teoretycznego rozwoju nowych narzędzi edukacyjnych z ich praktycznym wdrażaniem w codziennej rutynie.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to prywatna szkoła, w której każde dziecko ma szansę na indywidualny rozwój poprzez odkrywanie i rozwijanie własnych zdolności. Rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i pasji odkrywania świata sprawia, że chcą tu wracać każdego dnia i czerpać radość z nauki.

Nasza placówka specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego jako obcego, ponieważ wśród naszych uczniów jest wiele dzieci obcokrajowców, którzy zdecydowali się osiedlić w Polsce.

Wspólnie pracujemy nad stworzeniem atmosfery zaufania, sympatii i wzajemnego szacunku. Z naszymi uczniami przełamujemy bariery w skutecznej komunikacji, wspieramy i przygotowujemy ich do świadomej i samodzielnej edukacji w przyszłości.

Szkoła dba o najwyższą jakość pracy dydaktycznej i administracyjnej. Kwalifikacje i umiejętności naszych nauczycieli gwarantują realizację założeń programowych. Nauczyciele stale rozwijają swoje umiejętności zawodowe i poszerzają wiedzę z zakre

Scroll to Top